Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności BEC Group Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

BEC Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Al. Tadeusza Kościuszki 2a, 42-200 Częstochowa, Polska, NIP 5732932697 (zwana dalej „BEC Group” lub „my”), jest zaangażowana w ochronę prywatności osób, z którymi współpracuje. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) wyjaśnia, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe osób, które wyraziły zgodę na kontakt z nami („użytkownicy”).

2. Zakres danych osobowych

BEC Group przetwarza dane osobowe użytkowników, które obejmują podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres prowadzenia działalności, zakres usług, profil działalności firmy, oraz publicznie dostępne dane klientów. Dodatkowo przetwarzamy dane otrzymane od klientów poprzez komunikację telefoniczną, mailową, za pomocą komunikatorów online oraz inne drogi komunikacji.

3. Cel przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów współpracy, komunikacji z użytkownikami, oferowania usług zgodnie z profilem działalności firmy, a także w celach marketingowych i analitycznych związanych z działalnością BEC Group.

4. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, jak również w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w której użytkownik jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom partnerskim związanym ze Spółką umowami współpracy, w zakresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3. Każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

6. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

7. Prawa użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Kontakt

Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez BEC Group można kierować na adres e-mail: administracja@bec-group.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki.

9. Zmiany w polityce prywatności

BEC Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze dostępna na stronie https://bec-group.pl/polityka-prywatnosci.

Procedura Wyrażenia Zgody

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych oraz w celu zapewnienia pełnej transparentności procesów w BEC Group Sp. z o.o., chcemy umożliwić naszym klientom proste i szybkie wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w różnych formach. Poniżej przedstawiamy sposoby, w jakie można wyrazić zgodę:

1. Formularz online

Zapraszamy do wyrażenia zgody poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: www.bec-group.pl/zgoda. Formularz został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces wyrażania zgody.

2. Zgoda mailowa

Wyrażenie zgody może nastąpić również drogą mailową. Wystarczy kliknąć przycisk w treści maila lub wysłać do nas e-mail z treścią: “Wyrażam zgodę” w odpowiedzi na otrzymany od nas mail z prośbą o wyrażenie zgody, zatytułowanego “Zgoda na kontakt”. Nasz adres e-mail to: zgoda@bec-group.pl.

3. Wersja papierowa

Jeśli preferują Państwo tradycyjną formę, zapraszamy do dostarczenia podpisanej wersji zgody na kontakt bezpośrednio do naszego biura. Adres biura: BEC Group Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 2a, 42-200 Częstochowa.

4. Skan podpisanej zgody

Ostatnią opcją jest przesłanie do nas skanu papierowej wersji zgody na kontakt, podpisanej przez Państwa. Dokument prosimy przesłać na adres e-mail: zgoda@bec-group.pl.


Bez względu na wybraną formę wyrażenia zgody na kontakt, oświadczają Państwo, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę BEC Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Al. Tadeusza Kościuszki 2a, 42-200 Częstochowa, NIP 5732932697, oraz jej partnerów biznesowych w celu realizacji działań marketingowych oraz kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, nazwa firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres prowadzenia działalności, zakres usług, profil działalności firmy oraz inne dane, które mogą być przekazane przez Państwa w trakcie komunikacji telefonicznej, mailowej, za pomocą komunikatorów online oraz innych dróg komunikacji, w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert promocyjnych oraz innych materiałów marketingowych od BEC Group Sp. z o.o. oraz jej partnerów biznesowych.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane poprzez kontakt z BEC Group pod adresem e-mail: zgoda@bec-group.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych przed jej wycofaniem.

Jest Państwo świadome, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych oraz polityką prywatności dostępną na stronie https://bec-group.pl/polityka-prywatnosci. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania oferty.