Klucze do Zrozumienia:
Wprowadzenie do Rodzajów Nieruchomości Gruntowych.

Rynek nieruchomości gruntowych odgrywa kluczową rolę w gospodarce, wpływając na rozwój wielu obszarów i kształtując krajobraz zarówno miejski, jak i wiejski.

 

Zrozumienie specyfiki tego segmentu jest kluczowe nie tylko dla ekspertów w dziedzinie nieruchomości, ale również dla osób, które chcą inwestować, kupować lub sprzedawać grunty. Aby jednak w pełni zrozumieć rynek gruntów, konieczne jest zaznajomienie się z jego podstawami.

 

Nieruchomości gruntowe mają swoją unikalną klasyfikację, odzwierciedlającą ich charakter, funkcję i przeznaczenie. Poznanie tej klasyfikacji pozwala lepiej zrozumieć dynamikę rynku gruntów i prowadzić bardziej precyzyjne analizy trendów, cen oraz innych kluczowych aspektów działalności w tym sektorze.

 

W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu podstaw rynku nieruchomości gruntowych, akcentując klasyfikację i specyfikę różnych rodzajów gruntów. Zanurzenie się w te kategorie to pierwszy krok do pełnego zrozumienia tego ważnego segmentu rynku nieruchomości. Serdecznie zapraszamy do dalszej lektury, w której dokładnie omówimy poszczególne typy nieruchomości gruntowych.​

Rodzaje nieruchomości gruntowych
Klasyfikacja i charakterystyka na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

 • Działka budowlana:

  • Określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
  • – MN (jednorodzinna),
  • – MW (wielorodzinna),
  • – U (usługowa),
  • – UC (obiekty handlowe >2000m2),
  • – MW-U (mieszkaniowo-usługowa).
  • Oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków:
  • – B (mieszkaniowe),
  • – Ba (przemysłowe),
  • – Bi (inne tereny zabudowane),
  • – Bp (zurbanizowane, niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
 •  
 • Działki inwestycyjne:

  • Określenie w MPZP:
  • – P (obiekty produkcyjne, składy, magazyny),
  • – PG (obszary górnicze).
  • Oznaczenia w ewidencji:
  • – Ba (przemysłowe),
  • – Bi (inne tereny zabudowane),
  • – Bp (zurbanizowane, niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
 •  
 • Działka rekreacyjna:

  • Określenie w MPZP:
  • – US (tereny sportu i rekreacji).
  • Oznaczenie w ewidencji:
  • – Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).
 •  
 • Działka rolna:

 • Określenie w MPZP:
  – R (rolnicze),

 • – RM (zabudowy zagrodowej),
 • – RU (obsługi produkcji rolniczej).
  • Oznaczenia w ewidencji:
  • – R (grunty orne),
  • – S (sady),
  • – Ł (łąki trwałe),
  • – Ps (pastwiska trwałe),
  • – Br (zabudowane),
  • – Wsr (pod stawami),
  • – W (pod rowami),
  • – Lzr (zadrzewione/zakrzewione na użytkach rolnych).
 •  
 • Działki siedliskowe:

  • Zabudowa zagrodowa przez właścicieli z statusem rolnika.
 •  
 • Działki leśne:

  • Oznaczenie w ewidencji:
  • – Ls (lasy).
  • Określenie w MPZP:
  • – ZN (tereny zielone objęte ochroną przyrody),
  • – ZL (lasy),
  • – ZP (tereny zieleni urządzonej),
  • – ZD (ogrody działkowe),
  • – ZC (cmentarze),
  • – ZZ (obszary zagrożone powodzią).
 • Podsumowanie: Działki gruntowe w Polsce mają różne przeznaczenia i oznaczenia w zależności od MPZP oraz ewidencji gruntów i budynków. Aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych, zaleca się dokładne zapoznanie się z klasyfikacją i zastosowaniem danego gruntu przed jego zakupem czy zabudową. Istnieje również inny sposób kategoryzowania gruntów w Polsce – umowne nazewnictwo rodzajów nieruchomości gruntowych ze względu na cel inwestycyjny. Szerzej o tej klasyfikacji opowiemy w dalszej części artykułu.

Rodzaje nieruchomości gruntowych
Klasyfikacja i charakterystyka na podstawie celów inwestycyjnych:

1. Grunty mieszkaniowe (działki budowlane)

Jest to przestrzeń przeznaczona głównie pod budownictwo mieszkaniowe. Często jest to działka przygotowana do budowy domu jednorodzinnego czy też większa przestrzeń przeznaczona pod inwestycje wielorodzinne. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość takiego gruntu jest jego lokalizacja, dostęp do infrastruktury miejskiej oraz otoczenie.

2. Grunty rolne (działki rolne)

Grunty rolne to tereny takie jak pola uprawne, pastwiska, czy lasy. Jakość gleby i dostęp do zasobów wodnych często determinują ich wartość dla producentów rolnych.

3. Grunty komercyjne (działki budowlane)

Czym jest grunt komercyjny?

Grunt komercyjny to przestrzeń, która została przewidziana i zaadaptowana do prowadzenia różnego rodzaju działalności biznesowej. Najczęściej kojarzona jest z lokalizacjami takimi jak centra handlowe, restauracje, stacje paliw, retail parki, biurowce, magazyny czy tereny produkcyjne.

4. Grunty logistyczne (działki inwestycyjne)

Działki logistyczne – do jakich celów?

Działki pod logistykę to przestrzenie dedykowane dla centrów dystrybucyjnych, magazynów wysokiego składowania oraz terminali przeładunkowych. 

5. Grunt Przemysłowy (działki inwestycyjne)

Produkcja głównym askeptem

Grunty przemysłowe to tereny dedykowane działalności produkcyjnej i magazynowej, wyposażone w specjalistyczną infrastrukturę techniczną, idealne dla przemysłu na różnych etapach produkcji.

6. Grunt Rekreacyjny (działki rekreacyjne)

Inwestycje w rekreację 

Grunty rekreacyjne, dedykowane głównie do celów wypoczynkowych, obejmują obszary takie jak malownicze tereny golfowe, ośrodki wczasowe oraz parki rozrywki. Ich unikalna lokalizacja, często wśród pięknych krajobrazów, w połączeniu z potencjałem turystycznym, stanowi główny czynnik wpływający na ich wartość na rynku nieruchomości.

7. Grunt Leśny (działki leśne)

Czym jest grunt leśny?

Obszary z lasami, które mogą być zarówno miejscem na ulokowanie kapitału, czy wartością inwestycyjną, jak i źródłem dochodu z gospodarki leśnej.

8. Grunt Infrastrukturalny

Czym jest grunt infrastrukturalny?

To tereny kluczowe dla budowy dróg, mostów czy lotnisk, o strategicznym znaczeniu regionalnym lub krajowym.​

Rynek gruntów jest fascynujący i skomplikowany, a klasyfikacja nieruchomości gruntowych pozwala lepiej zrozumieć jego różne aspekty. Każda kategoria gruntów, od leśnych po infrastrukturalne, odgrywa unikalną rolę w krajobrazie i gospodarce danego regionu.

 

Wiedza na temat różnorodności i specyfiki gruntów jest niezbędna zarówno dla inwestorów, jak i dla tych, którzy chcą efektywnie działać na rynku gruntów. Nasza ekspertyza i doświadczenie w obszarze nieruchomości gruntowych pozwalają nam oferować wsparcie w każdej sferze działalności, od identyfikacji odpowiedniego gruntu, poprzez jego zakup, aż po optymalne zarządzanie nim.

 

Jeżeli, po zapoznaniu się z tym artykułem, czujesz potrzebę dalszego zgłębienia tematu lub poszukujesz ekspertów w dziedzinie nieruchomości gruntowych, zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu. Nasi specjaliści są gotowi, by asystować Ci w Twoich przedsięwzięciach związanych z gruntami.

 

Świat nieruchomości gruntowych jest pełen potencjału, a my pragniemy pomóc Ci go w pełni wykorzystać. Nie czekaj, zacznij swoją przygodę z gruntami już dziś, wspólnie z nami. Nasza współpraca może być kluczem do Twojego sukcesu na rynku gruntowym.

Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz kontaktowy jeżeli planujesz zakup lub sprzedaż nieruchomości.

Zobacz nasze aktualne oferty nieruchomości

No Listing Found