Instytut Zrównoważonej Energii Miękinia
IZE Miękinia

IZE Miękinia

Instytut Zrównoważonej Energii Miękinia

Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” jest firmą założoną w 2015 roku. Powstanie Instytutu „Miękinia”, jest związane z ciągle rosnącym zainteresowaniem tematyką Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii oraz z wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących wymienionego zagadnienia. Celem firmy jest działalność Badawczo – Rozwojowa oraz realizacja projektów z zakresu poszanowania energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz dziedzin pokrewnych.

Zespół Instytutu Zrównoważonej Enrgii „Miękinia” stanowią pracownicy Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o. o.. Osoby zaangażowane w powstanie Instytutu „Miękinia” mają duże doświadczenie w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł i poszanowania energii, zdobyte podczas budowy i rozwoju Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

SHARE