Towarzystwo Geosynoptyków GEOS

Towarzystwo Geosynoptyków GEOS

Towarzystwo Geosynoptyków GEOS

Założeniem projektu partnerskiego SPIN jest inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek naukowych z podmiotami gospodarczymi w rozwijaniu ich potencjału biznesowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w Województwie Małopolskim. Działania realizowane będą za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy (CTW) funkcjonujących w Instytucjach Otoczenia Biznesu.

Innowacje oraz nowatorskie pomysły dają szansę na budowanie i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jak jednak spiąć rzetelną wiedzę z praktyką, a zarazem przełożyć język naukowy w język biznesowy?

Takie rozwiązanie stało się rzeczywistością dzięki realizacji w Województwie Małopolskim projektu SPIN i funkcjonującym w ramach niego  Centrów Transferu Wiedzy. To właśnie one zajmują się kreowaniem innowacji, zdobywaniem wiedzy oraz współpracą ze środowiskiem naukowym, a następnie transferowaniem zdobytej wiedzy do firm.

Dlaczego SPIN? W każdym biurze używamy niepozornego narzędzia, którym jest spinacz. A więc SPINamy wiedzę z praktyką i doświadczeniem, by uzyskać produkt końcowy, którym jest niekonwencjonalne działanie.

SHARE